top of page
50-års jubilæum!

Lørdag d.17.9. kunne Grundejerforeningen Ågerup By fejre 50 års jubilæum.

Begivenheden blev markeret på plænen ved legepladsen, og omkring 35 medlemmer (eller

ikke -? ) var mødt op for at gratulere !

 

Foreningen, som dækker den gamle landsby samt udstykningen bag butikstorvet, er - trods

alderen - stadig i gang med at arbejde med emner, der kan gøre Ågerup til et bedre og

tryggere sted at bo. Aktuelt er vi i dialog med kommunen - i samarbejde med

idrætsforeningen og Landsbyrådet - omkring den manglende afskærmning mellem

boldbanen og Ågerupvej. Kommunen har fjernet det gamle hegn og finder det forsvarligt at

undlade at sætte et nyt hegn op. Det er vi ikke enige i!

IMG_0357_Low.jpg
08-09-2022

Foreningens hjemmeside er under rekonstruktion og vi vil fremover tilstræbe at referater og anden relevant information vil kunne findes her,  www.aagerup-by.dk

Hvis man ønsker fremover at modtage indkaldelser og referater på mail, vil vi forsøge at oprette en sådan liste, man tilmelder sig med en mail til kassereren i bestyrelsen.

Foreningens 50-års jubilæum markeres på legepladsen på Højgårdsvej lørdag d.17 sept.

Der er nedsat et udvalg med deltagelse af beboere uden for bestyrelsen også, som kigger på de mange forskellige lokalplaner der gælder for foreningens område, med henblik på evt. at moderniserer en eller flere af dem.

Der er også en proces i gang hvor foreningen anfægter kommunens beslutning om ikke at opsætte hegn ved sportspladsen ud mod Ågerupvej.

Ligeledes har der været kontakt med kommunen vedr. de smadrede glas i bus-læskurene, skurene er ikke kommunale så ansvaret ligger ikke der, men man kan altid anmelde en evt. skade via Roskilde kommunes ”giv et praj ” funktion

I forlængelse af denne hjemmesides igangsætning vil der blive opsat QR – koder ved de gamle stier så folder og kort kan downloades direkte.

Forlaget vedr. anvendelse af arealet bag butikstorvet er fortsat under behandling.

Bestyrelsen påtænker også fortsat at deltage i de kommunale møder om trafikforhold i nærområdet.

bottom of page