top of page
Å-top.jpg

Igangværende arbejde

D. 21. marts 2023

Kære medlemmer!

 

Grundejerforeningens bestyrelse har -  på opfordring af flere medlemmer - været i dialog med kommunen med henblik på at få ændret til- og frakørselsforholdene til butikstorvets  p-plads.

Tanken bag var at forbedre sikkerheden ved at etablere en fælles ind- og udkørsel ved Højgårdsvej og lukke de nuværende adgange.

Det ønske blev ikke imødekommet, af flere grunde. Dels blev der henvist til en trafiktælling, som ikke viste noget alarmerende, hverken i forhold til antal biler eller hastighed. Desuden er der andre steder i kommunen med lignende forhold, hvor der er sket ulykker, hvorfor de bliver prioriteret højere.

Vi kan således kun opfordre til, at man udviser forsigtighed, overholder skiltningen og de almindelige færdselsregler, så alle kan færdes sikkert på vores veje.

 

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen.

Opsamling på nabohøring den 25.10.2022:

 

På generalforsamlingen den 20.april 2022 blev stillet forslag om, at grundejerforeningen retter henvendelse til kommunens angående arealet bag butikstorvet. Enkelte berørte beboere har efterfølgende kontaktet bestyrelsen med kommentarer. På baggrund heraf har bestyrelsen indbudt de omkringliggende beboere og forretningsindehaverne til en drøftelse/høring.

Drøftelsen vedrørte anvendelsen af arealet bag butikstorvet samt p-pladsen.

 

Arealet bag butikstorvet:

 

Bestyrelsen har fået henvendelser angående støj fra basketboldspil på vejen.

Man diskuterede støj og særlig støjgener fra spil med basketbold blev drøftet.

Holdningen var, at boldspil og anden støjende aktivitet bør holdes på egen grund, således at man har kendskab til udøverne og derfor kan bede dem dæmpe sig.

 

Selve arealet bag butikstorvet kan trænge til forskønnelse med hensyn til kørefast belægning for tunge køretøjer (fx lastbiler), samt at belægningen ryddes jævnligt for ukrudt.

Man ønsker fortsat græsareal, der jævnligt skal slås, og at stedet ikke indbyder til ophold og samlingssted for unge. Aktuelt forekommer der episoder i Ågerup, hvor unge ikke rydder op efter sig eller har anden uhensigtsmæssig adfærd.

Desuden ønsker man, at COOP 365. pizzeriaet og cafeen holder deres arealer bag butikkerne ryddelige.

 

 

Ind- og udkørsels fra p- plads:

 

Der blev udtrykt stort ønske om at ind- og udkørslen til P-pladsen skal ske fra Højgårdsvej med tydelig afmærkning af ind- og udkørsel. Derved kan forebygges trafik og uheldige situationer fra de mange bilister, der i dag trodser ”Udkørsels forbudt” skiltet. Desuden vil unødvendig nordgående trafik på Kildemosevej reduceres og uhensigtsmæssige episoder, hvor bilister ikke orienterer sig nok til begge sider inden udkørsel fra p-plads, undgås i vejkrydset mellem Højgårdsvej og Kildemosevej.

Høring 1.png
Høring 2.png
bottom of page